Grafický návrh – skládaného letáku tzv. trifoldu

Tech-Komplex potřeboval s blížícím se veletrhem připravit nové propagační letáky. Jako obsah jsem využil podkladů z webových stránek, které jsem pro Tech-Komplex vytvořil cca před rokem. Firma, díky propojení nového vizuálního stylu působí více jednotně a profesionálně navenek. Dále jsem se domluvil se zákazníkem na stanovení cílů a to: zaujmout, nabídnout služby firmy, přesvědčit ho o kvalitách a zkušenostech a v neposlední řádě ho pobídnout ke kontaktu. Zvolil jsem marketingový model AIDA. Vždy se snažím dát ke grafice přidanou hodnotu a v tomto případě jsem využil své zkušenosti nabrané z marketingu. Samotnou tiskovinu jsem zrealizoval ve formátu skládaného letáku tzv. trifold.

Klient:

Tech-Komplex s.r.o.

Co bylo v mé režii:

  • Grafický návrh
  • Koncept

Odkaz na firmu:

www.techkomplex.cz

Rok realizace:

2020

trifold letak celni pohled
trifold letak po otevreni